Dokumenty 2021
Dátum Názov Stiahnuť
08.01.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2020
08.01.2021 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2020 (č.43-52)
19.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb – Testovanie COVID-19 (Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.)
08.02.2021 Objednávka – Kuchynské vybavenie – Konvektomat s príslušenstvom (EUROGASTROP s.r.o.)
09.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb – Testovanie COVID-19 (Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.)
10.02.2021 Darovacia zmluva – #ktopomozeslovensku (Nadácia Pontis)
10.02.2021 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 – Denný stacionár
02.03.2021 Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
15.03.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke – Sčítanie obyvateľov
04.05.2021 Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb – triedený odpad (Fura‚ s.r.o.)
23.06.2021 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2021 (č.61)
23.06.2021 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2021 (č.63)
30.06.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2021
30.06.2021 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2021 (č.53-69)
01.08.2021 Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby (MFour s.r.o.)
06.08.2021 Zmluva o dielo – Spevnené plochy od Požiarnej zbrojnice po ZŠ (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
20.08.2021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
09.10.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 01.10.2021
09.10.2021 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 01.10.2021 (č.70-81)
27.10.2021 VTS NG – Rovné a Cernina
22.11.2021 Nájomná zmluva – Hasičská zbrojnica
08.12.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.11.2021
08.12.2021 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 28.11.2021 (č.82-86)
Faktúry 2021
Dátum Názov Stiahnuť
08.06.2021 faktúra Január 2021
08.06.2021 faktúra Február 2021
08.06.2021 faktúra Marec 2021
08.06.2021 faktúra Apríl 2021
21.09.2021 faktúra Máj 2021
21.09.2021 faktúra Jún 2021
21.09.2021 faktúra Júl 2021
21.09.2021 faktúra August 2021
21.12.2021 faktúra September 2021
21.12.2021 faktúra Október 2021
21.12.2021 faktúra November 2021
18.01.2022 faktúra December 2021
Dokumenty 2020
Dátum Názov Stiahnuť
07.01.2020 Návrh rozpočtu v roku 2020 – obec Cernina
07.01.2020 Návrh rozpočtu v roku 2020 – ZŠ Cernina
07.01.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2019
07.01.2020 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2019 (č.63-70)
07.01.2020 Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou! za úkony vykonané obcou a za nájom majetku obce Cernina na rok 2020 a roky nasledujúce
24.01.2020 Zmluva o spolupráci – Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
12.02.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 6.2.2020
12.02.2020 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 6.2.2020 (č.1-11)
13.02.2020 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 – Denný stacionár
13.02.2020 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2019 – Denný stacionár
28.02.2020 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
28.02.2020 Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu Cernina (MSM-Pack s.r.o.)
24.03.2020 Zmluva o dielo – Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
05.06.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere – Eurofondy (6.6.2019)
12.06.2020 Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
26.06.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2020
26.06.2020 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2020 (č.12-27)
26.06.2020 Záverečný účet Obce Cernina za rok 2019
03.08.2020 Objednávka – hasičská technika
21.08.2020 Zmluva o dielo – Vytvorenie úžitkového priestoru a nástupnej plochy pre hasičskú techniku v obci Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
31.08.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
21.09.2020 Objednávka – cateringové stoly
01.10.2020 Zmluva o nájme pozemkov (Gréckokatolícka cirkev – farnosť Cernina)
01.10.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško – SPP distribúcia a.s.)
01.10.2020 Darovacia zmluva na dodávky ovocnej šťavy alebo ovocia (GAS Familia s.r.o.)
02.10.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.9.2020
02.10.2020 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.9.2020 (č.28-42)
06.10.2020 Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (Ján Petraško – SPP distribúcia a.s.)
28.10.2020 Zmluva o dielo – Údržba miestnej komunikácie v areáli Základnej školy a Denného stacionára Cernina (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
18.11.2020 Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
18.11.2020 Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
02.12.2020 Zmluva o výpožičke – Sčítanie obyvateľov

 

Faktúry 2020
Dátum Názov Stiahnuť
02.02.2020 faktúra Január 2020
11.02.2021 faktúra Február 2020
11.02.2021 faktúra Marec 2020
11.02.2021 faktúra Apríl 2020
11.02.2021 faktúra Máj 2020
11.02.2021 faktúra Jún 2020
11.02.2021 faktúra Júl 2020
11.02.2021 faktúra August 2020
11.02.2021 faktúra September 2020
11.02.2021 faktúra Október 2020
11.02.2021 faktúra November 2020
11.02.2021 faktúra December 2020

 

Dokumenty 2019
Dátum Názov Stiahnuť
02.01.2019 Kúpna zmluva – Stravné poukážky (Up Slovensko‚ s.r.o.)
07.01.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
09.01.2019 Uznesenie obecného zastupiteľstva č.6/2018
11.01.2019 Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
11.01.2019 Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
25.01.2019 Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby (MFour s.r.o.)
30.01.2019 Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
30.01.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu
12.02.2019 Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení – Prezidentské voľby 2019 (I. kolo)
15.02.2019 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 – Denný stacionár
15.02.2019 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2018 – Denný stacionár
22.02.2019 Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
28.02.2019 Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za obec Cernina
21.03.2019 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
22.03.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2019
22.03.2019 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2019 (č.1-18)
26.03.2019 Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení – Prezidentské voľby 2019 (II. kolo)
09.04.2019 Program odpadového hospodárstva 2016 – 2020
12.04.2019 Voľby do európskeho parlamentu 2019
16.04.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
06.05.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.11.2017
27.05.2019 Návrh – Dohoda o spoločnom postupe – zámena Obec Cernina a SÚC PSK
06.06.2019 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy
21.06.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.6.2019
21.06.2019 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 12.6.2019 (č.19-40)
21.06.2019 Dohoda o spoločnom postupe – Obec Cernina & Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
26.06.2019 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
24.07.2019 Zmluva o Municipálnom úvere (Prima banka)
24.07.2019 Zmluva o účte Municipálneho úveru (Prima banka)
26.07.2019 Kúpna zmluva – 9-miestne motorové vozidlo s prestavbou pre ZŤP (PK AUTO s.r.o. Prešov)
15.08.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 18.11.2017 – Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu (MSM-Pack s.r.o. Prešov)
27.08.2019 Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)
28.08.2019 Zmluva o dielo – Odvodnenie budovy a výmena dverí Domu nádeje (Dávid Tuch)
28.08.2019 Zmluva o dielo – Oprava a rekonštrukcia Domu nádeje (Dávid Tuch)
30.09.2019 Zmluva o užívaní nehnuteľnosti – Nákupné stredisko Cernina
07.10.2019 Prepravná služba
07.10.2019 Denný stacionár
09.10.2019 Verejné obstarávanie (Výzva) – Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina
10.10.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.9.2019
10.10.2019 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.9.2019 (č.41-53)
15.10.2019 Nájomná zmluva – Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.
17.10.2019 Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
04.11.2019 Zmluva o dielo – Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
06.11.2019 Zmluva o dielo – Rekonštrukcia sály kultúrneho domu (Wall-E s.r.o.)
20.11.2019 Zmluva o dielo – Evidencia pohrebiska (Milan Groško – MGP)
10.12.2019 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu (innogy Slovensko s.r.o.)
16.12.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2019
16.12.2019 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2019 (č.54-62)
21.12.2019 Zmluva o poskytovaní služieb – Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok (UP Slovensko s.r.o.)

 

Faktúry 2019
Dátum Názov Stiahnuť
03.02.2019 faktúra Január 2019
04.03.2019 faktúra Február 2019
02.04.2019 faktúra Marec 2019
05.05.2019 faktúra Apríl 2019
04.06.2019 faktúra Máj 2019
04.07.2019 faktúra Jún 2019
05.08.2019 faktúra Júl 2019
04.09.2019 faktúra August 2019
05.10.2019 faktúra September 2019
05.11.2019 faktúra Október 2019
03.12.2019 faktúra November 2019
31.12.2019 faktúra December 2019

 

Dokumenty 2018
Dátum Názov Stiahnuť
23.01.2018 Objednávka – vyhotovenie plagátu (Tlačiareň AKCENT plus‚ s.r.o.) – Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
23.01.2018 Príloha k objednávke – vyhotovenie plagátu (Tlačiareň AKCENT plus‚ s.r.o.) – Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
12.02.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (Marián Ferenc – MAFER)
26.02.2018 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 – Denný stacionár
01.04.2018 Uznesenie obecného zastupiteľstva č.1/2018
01.04.2018 Nájomná zmluva – prenájom informačných a reklamných tabúľ‚ plachtových banerov (MASLEN‚ s.r.o.)
16.04.2018 Zmluva – audit účtovnej uzavierky (Ing. Marta Dvorská)
24.04.2018 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2017 – Denný stacionár
28.04.2018 Zmluva o poskytovaní služieb – triedený odpad (Fura‚ s.r.o.)
30.04.2018 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
02.05.2018 Uznesenie obecného zastupiteľstva č.2/2018
02.05.2018 Zmluva o dielo – výstavba hasičskej zbrojnice (ZS MONT‚ s.r.o.)
21.05.2018 Zmluva o poskytovaní služieb – prevádzkovanie pohrebiska v obci Cernina (Milan Groško- MGP)
29.06.2018 Záverečný účet Obce Cernina za rok 2017
04.07.2018 Výzva na predkladanie ponúk – Detské ihrisko v obci Cernina
04.07.2018 Uznesenie obecného zastupiteľstva č.3/2018
10.08.2018 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
10.08.2018 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
18.08.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie – Interiérové vybavenie kultúrneho domu (Prešovský samosprávny kraj)
24.08.2018 Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie – Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
30.08.2018 Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení – Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
24.09.2018 Zmluva o dielo – Detské ihrisko (Enercom‚ s.r.o.)
30.09.2018 Zverejnenie zákaziek na obstaranie tovarov – Detské ihrisko
10.10.2018 Kúpnopredajná zmluva – parcela 4051 (Durkot & Durkotová)
16.10.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Cernina
16.10.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva obce Cernina
24.10.2018 Uznesenie obecného zastupiteľstva č.4/2018
11.11.2018 Výsledky volieb na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 2018
08.12.2018 Uznesenie obecného zastupiteľstva č.5/2018
28.12.2018 Zmluva o dielo – Zriadenie kamerového systému (Com-Tec s.r.o.)

 

Faktúry 2018
Dátum Názov Stiahnuť
12.02.2018 faktúra Január 2018
04.03.2018 faktúra Február 2018
02.04.2018 faktúra Marec 2018
05.05.2018 faktúra Apríl 2018
03.06.2018 faktúra Máj 2018
07.07.2018 faktúra Jún 2018
04.08.2018 faktúra Júl 2018
04.09.2018 faktúra August 2018
03.10.2018 faktúra September 2018
05.11.2018 faktúra Október 2018
26.11.2018 faktúra – Detské ihrisko (Enercom‚ s.r.o.)
3.12.2018 faktúra November 2018
31.12.2018 faktúra December 2018

 

Dokumenty 2017
Dátum Názov Stiahnuť
02.01.2017 Nájomná zmluva – Denný stacionár
16.01.2017 Objednávka – VERA – Mgr. Viera Janočková ( Nákup interiérového zariadenia – Denný stacionár)
17.01.2017 Objednávka – Milan Kmec (Výroba a montáž prístrešku – Denný stacionár)
20.01.2017 Objednávka – Marián Marušin (Výroba nábytku na mieru – Denný stacionár)
17.02.2017 Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke plynu (SPP a.s.)
23.02.2017 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Cernina
14.03.2017 Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na Externé riadenie projektu s názvom „Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina
30.03.2017 Uznesenie obecného zastupiteľstva č.1/2017
28.04.2017 Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti auditu (Ing. Marta Dvorská)
02.05.2017 Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
02.05.2017 Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
11.05.2017 Kúpna zmluva – Stravné poukážky (LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.)
15.06.2017 Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu verejného obstarávania pre zákazku „Externá realizácia verejného obstarávania pre aktivitu B“ (Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Cernina)“
28.06.2017 Objednávka – realizácia verejného obstarávania – EMEM Consulting s.r.o. (Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina)
10.07.2017 Uznesenie obecného zastupiteľstva č.2/2017
26.07.2017 Dodatok k zmluve – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017 Dodatok k zmluve – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017 Faktúra 6/2017 – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017 Faktúra 6/2017 – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
17.08.2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
17.08.2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
24.08.2017 Kúpna zmluva – Byt (Cernina 31 | byt č.1)
25.08.2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina – predĺženie lehoty na predkladanie ponúk
25.08.2017 Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina – výzva na predloženie ponuky
27.08.2017 Objednávka FIGHT SPORT s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
27.08.2017 Objednávka STEMI Slovakia s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
28.08.2017 Faktúra FIGHT SPORT s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
28.08.2017 Faktúra STEMI Slovakia s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
31.08.2017 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
04.09.2017 Uznesenie obecného zastupiteľstva č.3/2017
18.09.2017 Výzva na predloženie cenovej ponuky – vyhotovenie plagátu (Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina)
05.10.2017 Dohoda o spolupráci – zvukárske služby pri realizácií projektu „Festival tradičnej kultúry“
05.10.2017 Dohoda o spolupráci – vystúpenie FSK Oľšavčanka na kultúrnom podujatí s názvom Festival tradičnej kultúry v Cernine
05.10.2017 Dohoda o spolupráci – moderovanie na kultúrnom podujatí s názvom Festival tradičnej kultúry v Cernine
02.11.2017 Zmluva o dielo – Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina (IRBIS Slovakia s.r.o.)
08.11.2017 Zmluva – externé riadenie projektu – Maiana Cosnulting s.r.o. (Realizácia sanačných prác na nelegálnej skládke v obci Cernina)
15.11.2017 Výzva na predkladanie ponúk – Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
28.11.2017 Zmluva o dielo – Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu (MSM-Pack s.r.o. Prešov)
11.12.2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb – externé riadenie projektu – Maiana Cosnulting s.r.o. (Realizácia sanačných prác na nelegálnej skládke v obci Cernina)
31.12.2017 Uznesenie obecného zastupiteľstva č.4/2017

 

Faktúry 2017
Dátum Názov Stiahnuť
27.10.2017 faktúra Január 2017
27.10.2017 faktúra Február 2017
27.10.2017 faktúra Marec 2017
27.10.2017 faktúra Apríl 2017
27.10.2017 faktúra Máj 2017
27.10.2017 faktúra Jún 2017
27.10.2017 faktúra Júl 2017
27.10.2017 faktúra August 2017
27.10.2017 faktúra September 2017
31.12.2017 faktúra Október 2017
31.12.2017 faktúra November 2017
31.12.2017 faktúra December 2017

 

Dokumenty 2016
Dátum Názov Stiahnuť
01.01.2016 Plán rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa
12.09.2016 Zmluva o dielo KSB – Rohaľ
19.09.2016 Zmluva o audite KÚZ
20.10.2016 Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia

 

Faktúry 2016
Dátum Názov Stiahnuť
18.11.2016 faktúra Január
18.11.2016 faktúra Február
18.11.2016 faktúra Marec
18.11.2016 faktúra Apríl
18.11.2016 faktúra Máj
18.11.2016 faktúra Jún
18.11.2016 faktúra Júl
18.11.2016 faktúra August
18.11.2016 faktúra September
18.11.2016 faktúra Október
18.01.2017 faktúra November
18.01.2017 faktúra December

 

Dokumenty 2013
Dátum Názov Stiahnuť
2.9.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
24.9.2013 Zmluva o dielo – OBLOK s.r.o.

 

Dokumenty 2011
Dátum Názov Stiahnuť
29.6.2011 Smernica VO – Cernina (okná)