Podpora opatrovateľskej služby v obci Cernina
Dátum Názov Stiahnuť
19.12.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Podpora opatrovateľskej služby v obci Cernina
28.12.2018 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby – Opatrovateľská služba
17.01.2019 Informačná tabuľa (Logo) – Podpora opatrovateľskej služby v obci Cernina
17.01.2019 Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu – Domáca opatrovateľská služba
24.01.2019 Sociálne služby v obci Cernina – Informácia o schválení projektu (Podpora opatrovateľskej služby v obci Cernina)
24.01.2019 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný prostriedok – Podpora opatrovateľskej služby v obci Cernina
29.01.2019 Cenník – sociálne služby