Dokumenty 2022
Dátum Názov Stiahnuť
10.01.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2021
10.01.2022 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2021 (č.87-94)
18.01.2022 Návrh rozpočtu obce v roku 2022
14.02.2022 Zmluva o pripojení – internet (Esmiti s.r.o.)
18.02.2022 Zmluva o pripojení – TV (Kabelko s.r.o.)
25.02.2022 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov (Fúra s.r.o.)
02.03.2022 Výpočet miery triedenia komunálnych odpadov (2021)
02.03.2022 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021
27.04.2022 Darovacia zmluva (3HG s.r.o.)
08.04.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2022
08.04.2022 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2022 (č.95-109)
04.05.2022 Darovacia zmluva (Pozemkové spoločenstvo Makovica)
06.06.2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia 01/2022
06.06.2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia 02/2022
06.06.2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia 03/2022
06.06.2022 Návrh všeobecne záväzného nariadenia 04/2022
10.06.2022 Záverečný účet obce Cernina za rok 2021
16.06.2022 Informácia o podmienkach práva voliť – voľby do orgánov samosprávy obcí
16.06.2022 Informácia o podmienkach práva voliť – voľby do orgánov samosprávych krajov
22.06.2022 Plán činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022
01.07.2022 Záverečný účet Obce Cernina za rok 2021
08.07.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2022
08.07.2022 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2022 (č.110-126)
19.07.2022 Voľby do orgánov samosprávy v roku 2022 – Doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie
19.07.2022 Voľby do orgánov samosprávy v roku 2022 – Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
19.07.2022 Voľby do orgánov samosprávy v roku 2022 – Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich volených
07.08.2022 Návrh VZN o príspevkoch v školských zariadeniach
31.08.2022 VZN o príspevkoch v školských zariadeniach
06.09.2022 Zmluva o dielo – Výmena 2 ks okien (Peter Šuťák)
08.09.2022 Žiadosť o výrub drevín 83/2022
08.09.2022 Žiadosť o výrub drevín 133/2022
08.09.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.08.2022
08.09.2022 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.08.2022 (č.128-135)
13.09.2022 Návrh VZN o kúpe nehnuteľností obcou
30.09.2022 Zmluva o odchyte túlavých zvierat (Občianske združenie Druhá šanca)
06.10.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2022
06.10.2022 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2022 (č.136-143)
Faktúry 2022
Dátum Názov Stiahnuť
05.02.2022 faktúra Január 2022
15.03.2022 faktúra Február 2022
20.04.2022 faktúra Marec 2022
20.04.2022 faktúra Apríl 2022
20.06.2022 faktúra Máj 2022
23.08.2022 faktúra Jún 2022
23.08.2022 faktúra Júl 2022
26.09.2022 faktúra August 2022
28.10.2022 faktúra September 2022