Dokumenty 2021
Dátum Názov Stiahnuť
08.01.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2020
08.01.2021 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2020 (č.43-52)
19.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb – Testovanie COVID-19 (Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.)
08.02.2021 Objednávka – Kuchynské vybavenie – Konvektomat s príslušenstvom (EUROGASTROP s.r.o.)
09.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb – Testovanie COVID-19 (Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.)
10.02.2021 Darovacia zmluva – #ktopomozeslovensku (Nadácia Pontis)
10.02.2021 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 – Denný stacionár
02.03.2021 Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
15.03.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke – Sčítanie obyvateľov
04.05.2021 Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb – triedený odpad (Fura‚ s.r.o.)
23.06.2021 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2021 (č.61)
23.06.2021 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2021 (č.63)
30.06.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2021
30.06.2021 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.06.2021 (č.53-69)
01.08.2021 Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby (MFour s.r.o.)
06.08.2021 Zmluva o dielo – Spevnené plochy od Požiarnej zbrojnice po ZŠ (C.M.R. Slovakia s.r.o.)
20.08.2021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
09.10.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 01.10.2021
09.10.2021 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 01.10.2021 (č.70-81)
27.10.2021 VTS NG – Rovné a Cernina
22.11.2021 Nájomná zmluva – Hasičská zbrojnica
08.12.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.11.2021
08.12.2021 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 28.11.2021 (č.82-86)
Faktúry 2021
Dátum Názov Stiahnuť
08.06.2021 faktúra Január 2021
08.06.2021 faktúra Február 2021
08.06.2021 faktúra Marec 2021
08.06.2021 faktúra Apríl 2021
21.09.2021 faktúra Máj 2021
21.09.2021 faktúra Jún 2021
21.09.2021 faktúra Júl 2021
21.09.2021 faktúra August 2021
21.12.2021 faktúra September 2021
21.12.2021 faktúra Október 2021
21.12.2021 faktúra November 2021