Dokumenty 2021
Dátum Názov Stiahnuť
08.01.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2020
08.01.2021 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2020 (č.43-52)
19.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb – Testovanie COVID-19 (Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.)
08.02.2021 Objednávka – Kuchynské vybavenie – Konvektomat s príslušenstvom (EUROGASTROP s.r.o.)
09.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb – Testovanie COVID-19 (Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o.)
10.02.2021 Darovacia zmluva – #ktopomozeslovensku (Nadácia Pontis)
10.02.2021 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 – Denný stacionár
02.03.2021 Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
15.03.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke – Sčítanie obyvateľov
04.05.2021 Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb – triedený odpad (Fura‚ s.r.o.)
Faktúry 2021
Dátum Názov Stiahnuť
08.06.2021 faktúra Január 2021
08.06.2021 faktúra Február 2021
08.06.2021 faktúra Marec 2021
08.06.2021 faktúra Apríl 2021