Dokumenty 2022
Dátum Názov Stiahnuť
10.01.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2021
10.01.2022 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2021 (č.87-94)
18.01.2022 Návrh rozpočtu obce v roku 2022
14.02.2022 Zmluva o pripojení – internet (Esmiti s.r.o.)
18.02.2022 Zmluva o pripojení – TV (Kabelko s.r.o.)
25.02.2022 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov (Fúra s.r.o.)
02.03.2022 Výpočet miery triedenia komunálnych odpadov (2021)
02.03.2022 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021
27.04.2022 Darovacia zmluva (3HG s.r.o.)
08.04.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2022
08.04.2022 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2022 (č.95-109)
Faktúry 2022
Dátum Názov Stiahnuť
05.02.2022 faktúra Január 2022
15.03.2022 faktúra Február 2022
20.04.2022 faktúra Marec 2022