Oznamujeme všetkým občanom, že pojazdná predajňa bude v našej obci nasledovne:

PONDELOK:

  • 13:00 – Denný stacionár Cernina
  • 13:30 – Autobusová zastávka „Panova zahoroda“

STREDA:

  • 16:00 – Autobusová zastávka „Panova zahoroda“
  • 16:30 – Denný stacionár Cernina

PIATOK:

  • 15:00 – Autobusová zastávka „Panova zahoroda“
  • 15:30 – Denný stacionár Cernina

Oznam je zverejnený na vývesnej tabuli, na nástenke vo vestibule Kultúrneho domu, na webovej stránke obce Cernina a v Dennom stacionári Cernina.

 

V Cernine, dňa 03.01.2019