Dokumenty 2017
DátumNázovStiahnuť
02.01.2017Nájomná zmluva – Denný stacionár
16.01.2017Objednávka – VERA – Mgr. Viera Janočková ( Nákup interiérového zariadenia – Denný stacionár)
17.01.2017Objednávka – Milan Kmec (Výroba a montáž prístrešku – Denný stacionár)
20.01.2017Objednávka – Marián Marušin (Výroba nábytku na mieru – Denný stacionár)
17.02.2017Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke plynu (SPP a.s.)
23.02.2017Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Cernina
14.03.2017Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na Externé riadenie projektu s názvom „Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina
30.03.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.1/2017
28.04.2017Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti auditu (Ing. Marta Dvorská)
02.05.2017Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
02.05.2017Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
11.05.2017Kúpna zmluva – Stravné poukážky (LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.)
15.06.2017Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu verejného obstarávania pre zákazku „Externá realizácia verejného obstarávania pre aktivitu B“ (Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Cernina)“
28.06.2017Objednávka – realizácia verejného obstarávania – EMEM Consulting s.r.o. (Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina)
10.07.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.2/2017
26.07.2017Dodatok k zmluve – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017Dodatok k zmluve – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017Faktúra 6/2017 – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017Faktúra 6/2017 – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
17.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
17.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
24.08.2017Kúpna zmluva – Byt (Cernina 31 | byt č.1)
25.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina – predĺženie lehoty na predkladanie ponúk
25.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina – výzva na predloženie ponuky
27.08.2017Objednávka FIGHT SPORT s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
27.08.2017Objednávka STEMI Slovakia s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
28.08.2017Faktúra FIGHT SPORT s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
28.08.2017Faktúra STEMI Slovakia s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
31.08.2017Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
04.09.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.3/2017
18.09.2017Výzva na predloženie cenovej ponuky – vyhotovenie plagátu (Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina)
05.10.2017Dohoda o spolupráci – zvukárske služby pri realizácií projektu „Festival tradičnej kultúry“
05.10.2017Dohoda o spolupráci – vystúpenie FSK Oľšavčanka na kultúrnom podujatí s názvom Festival tradičnej kultúry v Cernine
05.10.2017Dohoda o spolupráci – moderovanie na kultúrnom podujatí s názvom Festival tradičnej kultúry v Cernine
02.11.2017Zmluva o dielo – Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina (IRBIS Slovakia s.r.o.)
08.11.2017Zmluva – externé riadenie projektu – Maiana Cosnulting s.r.o. (Realizácia sanačných prác na nelegálnej skládke v obci Cernina)
15.11.2017Výzva na predkladanie ponúk – Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
11.12.2017Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb – externé riadenie projektu – Maiana Cosnulting s.r.o. (Realizácia sanačných prác na nelegálnej skládke v obci Cernina)
31.12.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.4/2017

 
 

Faktúry 2017
DátumNázovStiahnuť
27.10.2017faktúra Január 2017
27.10.2017faktúra Február 2017
27.10.2017faktúra Marec 2017
27.10.2017faktúra Apríl 2017
27.10.2017faktúra Máj 2017
27.10.2017faktúra Jún 2017
27.10.2017faktúra Júl 2017
27.10.2017faktúra August 2017
27.10.2017faktúra September 2017
31.12.2017faktúra Október 2017
31.12.2017faktúra November 2017
31.12.2017faktúra December 2017

 
 

Dokumenty 2016
DátumNázovStiahnuť
01.01.2016Plán rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa
12.09.2016Zmluva o dielo KSB – Rohaľ
19.09.2016Zmluva o audite KÚZ
20.10.2016Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia

 
 

Faktúry 2016
DátumNázovStiahnuť
18.11.2016faktúra Január
18.11.2016faktúra Február
18.11.2016faktúra Marec
18.11.2016faktúra Apríl
18.11.2016faktúra Máj
18.11.2016faktúra Jún
18.11.2016faktúra Júl
18.11.2016faktúra August
18.11.2016faktúra September
18.11.2016faktúra Október
18.01.2017faktúra November
18.01.2017faktúra December

 
 

Dokumenty 2013
DátumNázovStiahnuť
2.9.2013Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
24.9.2013Zmluva o dielo – OBLOK s.r.o.

 
 

Dokumenty 2011
DátumNázovStiahnuť
29.6.2011Smernica VO – Cernina (okná)