Dokumenty 2020
DátumNázovStiahnuť
07.01.2020Návrh rozpočtu v roku 2020 – obec Cernina
07.01.2020Návrh rozpočtu v roku 2020 – ZŠ Cernina
07.01.2020Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2019
07.01.2020Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 30.12.2019 (č.63-70)
07.01.2020Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou! za úkony vykonané obcou a za nájom majetku obce Cernina na rok 2020 a roky nasledujúce
12.02.2020Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 6.2.2020
12.02.2020Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 6.2.2020 (č.1-11)
13.02.2020Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 – Denný stacionár
13.02.2020Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2019 – Denný stacionár
28.02.2020 Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK‚ a.s.)
28.02.2020Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu Cernina (MSM-Pack s.r.o.)
24.03.2020Zmluva o dielo – Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Cernina (Dávid Tuch)
Faktúry 2020
DátumNázovStiahnuť
02.02.2020faktúra Január 2020