Dokumenty 2018
DátumNázovStiahnuť
23.01.2018 Objednávka – vyhotovenie plagátu (Tlačiareň AKCENT plus s.r.o.) – Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
23.01.2018 Príloha k objednávke – vyhotovenie plagátu (Tlačiareň AKCENT plus s.r.o.) – Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
12.02.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (Marián Ferenc – MAFER)
26.02.2018 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 – Denný stacionár
01.04.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.1/2018
01.04.2018Nájomná zmluva – prenájom informačných a reklamných tabúľ, plachtových banerov (MASLEN sr.o.)
16.04.2018Zmluva – audit účtovnej uzavierky (Ing. Marta Dvorská)
24.04.2018 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2017 – Denný stacionár
28.4.2018Zmluva o poskytovaní služieb – triedený odpad (Fura s.r.o.)
02.05.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.2/2018
02.05.2018Zmluva o dielo – výstavba hasičskej zbrojnice (ZS MONT s.r.o.)
21.05.2018Zmluva o poskytovaní služieb – prevádzkovanie pohrebiska v obci Cernina (Milan Groško- MGP)
04.07.2018Výzva na predkladanie ponúk – Detské ihrisko v obci Cernina

 

Faktúry 2018
DátumNázovStiahnuť
12.02.2018faktúra Január 2018