Dokumenty 2017
DátumNázovStiahnuť
02.01.2017Nájomná zmluva – Denný stacionár
16.01.2017Objednávka – VERA – Mgr. Viera Janočková ( Nákup interiérového zariadenia – Denný stacionár)
17.01.2017Objednávka – Milan Kmec (Výroba a montáž prístrešku – Denný stacionár)
20.01.2017Objednávka – Marián Marušin (Výroba nábytku na mieru – Denný stacionár)
17.02.2017Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke plynu (SPP a.s.)
23.02.2017Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Cernina
14.03.2017Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na Externé riadenie projektu s názvom „Realizácia sanačných prác na nelegálnych skládkach v obci Cernina
30.03.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.1/2017
28.04.2017Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti auditu (Ing. Marta Dvorská)
02.05.2017Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
02.05.2017Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
11.05.2017Kúpna zmluva – Stravné poukážky (LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.)
15.06.2017Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu verejného obstarávania pre zákazku „Externá realizácia verejného obstarávania pre aktivitu B“ (Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Cernina)“
28.06.2017Objednávka – realizácia verejného obstarávania – EMEM Consulting s.r.o. (Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina)
10.07.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.2/2017
26.07.2017Dodatok k zmluve – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017Dodatok k zmluve – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017Faktúra 6/2017 – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
26.07.2017Faktúra 6/2017 – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
17.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
24.08.2017Kúpna zmluva – Byt (Cernina 31 | byt č.1)
25.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina – predĺženie lehoty na predkladanie ponúk
25.08.2017Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina – výzva na predloženie ponuky
27.08.2017Objednávka FIGHT SPORT s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
27.08.2017Objednávka STEMI Slovakia s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
28.08.2017Faktúra FIGHT SPORT s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
28.08.2017Faktúra STEMI Slovakia s.r.o. – „Projekt podporený z rozpočtu PSK" v súlade so zmluvou č. 350/2017/ORHC v zmysle projektu „Poďme aktívne tráviť voľný čas"
31.08.2017Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
04.09.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.3/2017
05.10.2017Dohoda o spolupráci – zvukárske služby pri realizácií projektu „Festival tradičnej kultúry“
05.10.2017Dohoda o spolupráci – vystúpenie FSK Oľšavčanka na kultúrnom podujatí s názvom Festival tradičnej kultúry v Cernine
05.10.2017Dohoda o spolupráci – moderovanie na kultúrnom podujatí s názvom Festival tradičnej kultúry v Cernine
02.11.2017Zmluva o dielo – Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina (IRBIS Slovakia s.r.o.)
08.11.2017Zmluva – externé riadenie projektu – Maiana Cosnulting s.r.o. (Realizácia sanačných prác na nelegálnej skládke v obci Cernina)
15.11.2017Výzva na predkladanie ponúk – Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
31.12.2017Uznesenie obecného zastupiteľstva č.4/2017

 
 

Faktúry 2017
DátumNázovStiahnuť
27.10.2017faktúra Január 2017
27.10.2017faktúra Február 2017
27.10.2017faktúra Marec 2017
27.10.2017faktúra Apríl 2017
27.10.2017faktúra Máj 2017
27.10.2017faktúra Jún 2017
27.10.2017faktúra Júl 2017
27.10.2017faktúra August 2017
27.10.2017faktúra September 2017