Dokumenty 2019
DátumNázovStiahnuť
02.01.2019Kúpna zmluva – Stravné poukážky (Up Slovensko‚ s.r.o.)
07.01.2019Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
09.01.2019Uznesenie obecného zastupiteľstva č.6/2018
11.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti verejného obstarávania (IGNITE s.r.o.)
11.01.2019Zmluva o poskytovaní služieb – Služby v oblasti informačných technológií (IGNITE s.r.o.)
25.01.2019Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby (MFour s.r.o.)
30.01.2019Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
30.01.2019Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu
12.02.2019Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení – Prezidentské voľby 2019 (I. kolo)
15.02.2019Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 – Denný stacionár
15.02.2019Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2018 – Denný stacionár
22.02.2019Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
28.02.2019Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za obec Cernina
21.03.2019Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
22.03.2019Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2019
22.03.2019Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2019 (č.1-18)
26.03.2019Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení – Prezidentské voľby 2019 (II. kolo)
09.04.2019Program odpadového hospodárstva 2016 – 2020
12.04.2019Voľby do európskeho parlamentu 2019
16.04.2019Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
06.05.2019Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.11.2017
27.05.2019Návrh – Dohoda o spoločnom postupe – zámena Obec Cernina a SÚC PSK
06.06.2019Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy
21.06.2019Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.6.2019
21.06.2019Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 12.6.2019 (č.19-40)
21.06.2019Dohoda o spoločnom postupe – Obec Cernina & Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
26.06.2019Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (Ing. Jozef Adamkovič)
24.07.2019Zmluva o Municipálnom úvere (Prima banka)
24.07.2019Zmluva o účte Municipálneho úveru (Prima banka)
27.08.2019Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam (GAS Familia s.r.o.)

Faktúry 2019
DátumNázovStiahnuť