Dokumenty 2018
DátumNázovStiahnuť
23.01.2018Objednávka – vyhotovenie plagátu (Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o.) – Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
23.01.2018Príloha k objednávke – vyhotovenie plagátu (Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o.) – Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina
12.02.2018Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (Marián Ferenc – MAFER)
26.02.2018Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 – Denný stacionár
01.04.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.1/2018
01.04.2018Nájomná zmluva – prenájom informačných a reklamných tabúľ, plachtových banerov (MASLEN, s.r.o.)
16.04.2018Zmluva – audit účtovnej uzavierky (Ing. Marta Dvorská)
24.04.2018 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v štruktúre za sociálne služby poskytované v pôsobnosti obce Cernina za rok 2017 – Denný stacionár
28.04.2018Zmluva o poskytovaní služieb – triedený odpad (Fura, s.r.o.)
30.04.2018Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov (NATUR-PACK, a.s.)
02.05.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.2/2018
02.05.2018Zmluva o dielo – výstavba hasičskej zbrojnice (ZS MONT, s.r.o.)
21.05.2018Zmluva o poskytovaní služieb – prevádzkovanie pohrebiska v obci Cernina (Milan Groško- MGP)
29.06.2018Záverečný účet Obce Cernina za rok 2017
04.07.2018Výzva na predkladanie ponúk – Detské ihrisko v obci Cernina
04.07.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.3/2018
10.08.2018Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
10.08.2018Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
18.08.2018Zmluva o poskytnutí dotácie – Interiérové vybavenie kultúrneho domu (Prešovský samosprávny kraj)
24.08.2018Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie – Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
30.08.2018Oznámenie o emailovej adrese na doručenie oznámení – Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
24.09.2018Zmluva o dielo – Detské ihrisko (Enercom, s.r.o.)
10.10.2018Kúpnopredajná zmluva – parcela 4051 (Durkot & Durkotová)
16.10.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Cernina
16.10.2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva obce Cernina
24.10.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.4/2018
11.11.2018Výsledky volieb na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 2018
08.12.2018Uznesenie obecného zastupiteľstva č.5/2018

 

Faktúry 2018
DátumNázovStiahnuť
12.02.2018faktúra Január 2018