Starostka: Ing.Helena Madzinová

Adresa:
Obecný úrad Cernina
Cernina 65
090 16  CERNINA

Telefón: 054/788 12 13
E-mail: cerninask@gmail.com
Mobil: 0907 991 406